Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sportovní a podnikatelská střední škola (škola) - převzato

Soukromá Sportovní a podnikatelská střední škola, s.r.o vznikla v roce 1992. Cílem zřizovatele Mgr. Jaroslava Šlechty bylo a je vytvořit moderní a flexibilní školu, která předává svým žákům praktické poznatky a dovednosti, jež uplatní ve svém povolání i v občanském životě. Proto i učební plány a výukové metody vycházejí z analýzy požadavků trhu práce. Na základě této analýzy je velký prostor věnován :

  výuce jazyků - povinně se vyučují dva cizí jazyky a to anglický jazyk a v kombinaci s ním německý jazyk nebo španělský jazyk nebo ruský jazyk nebo francouzský jazyk
  práci s počítačem - uživatelsky Windows, Office 2000, Internet apod. Všichni studenti mají na všech počítačích ve škole zdarma přístup k Internetu
  výuce odborných předmětů zaměřených na ekonomiku, management, marketing, účetnictví a finance

Škola poskytuje čtyřleté středoškolské vzdělání s maturitou v oboru:

Student si může vybrat následující zaměření:

  Firemní management
Je určeno pro studenty, kteří mají zájem o ekonomická studia, nejsou aktivními fotbalisty či hokejisty (tzn. nedělají žádný sport), nebo provozují jiné sporty než fotbal a hokej.
  Sportovní management
Je určeno pro studenty, kteří jsou aktivními fotbalisty a hokejisty, respektive i pro jiné sportovce. Pro fotbalisty jsou nutné talentové zkoušky. Učební plány jsou navíc rozšířeny o předměty týkající se sportovní teorie i praxe.
  Výpočetní technika
Je určeno studentům se zájmem o výpočetní techniku v podnikání. Výuka rozšířena o předměty: tvorba WWW stránek, počítačová grafika, správa sítě,...

Školné činí 22 800,-Kč ročně ( 5 700,-Kč čtvrtletně).

Možnosti uplatnění našich absolventů jsou velmi široké. Míra nezaměstnanosti našich absolventů je dlouhodobě velmi nízká.Škola spolupracuje se ZČU, s magistrátem města Plzně a dalšimi institucemi v Plzni.

Sportovní podmínky:
 
Škola je rozdělena na dvě větve: podnikatelskou a sportovní. Obě větve mají stejnou výuku, liší se jen rozsahem sportovního vytížení.
a) podnikatelská větev (PM třídy)
každý týden jsou zařazeny 2 hodiny Tv
 
b) sportovní větev (K třídy, PH třídy)
převážně fotbalisté a hokejisté, ale zastoupení mají i jiné sporty (např.tenis, cyklistika, bojové sporty, plavání, ...)
výuka je stejná jako u podnikatelské větve
 
b1) Fotbalisté na škole:
u fotbalistů je zde navíc zařazeno 10 - 12 hodin sportovní přípravy týdně ve školním klubu
hráči hrají za jeden ze čtyř školních týmů pod hlavičkou TJ Prazdroj Plzeň
 
Technické podmínky:
pro zápasy a tréninky je k dispozici areál
TJ Prazdroj Roudná (obrázek + mapa)
Areál tvoří několik hřišť (antuková a travnatá), šatny se sprchami,…
 
Materiální podmínky:
škola zajišťuje sportovní materiál (míče, dresy, ...)
hráči si hradí oblečení, možná sleva ve vybraných obchodech, brankáři získávají příspěvek na rukavice
 
Speciální podmínky:
pro hráče školních týmů je zajištěno letní a zimní soustředění
hráči se účastní mnoha fotbalových turnajů
škola úzce spolupracuje s FC Viktorií Plzeň - výběr nejtalentovanějších hráčů školy do jejich kádrů
 
b2) hráči hrající za své mateřské kluby
ubytovaní v Plzni trénují obdobně jako hráči školy
u místních nebo z blízkého okolí tréninky zajišťují mateřské kluby
 
b3) Hokejisté na škole:
tréninky zajišťují HC Rokycany a HC Keramika Plzeň
výběr hráčů provádí jednotlivé kluby
 
b4) Ostatní sporty:
tréninky dle mateřských oddílů

Ekonomika a podnikání/podnikatel č.oboru 63-41-M/039